Jogi nyilatkozat

Kérjük, szíveskedjék az alábbiakat figyelmesen elolvasni.
A www.mkbep.hu szerveren elérhető Internet szolgáltatás igénybe vételével vagy bármely oldala megnyitásával Ön az alábbi feltételeket elfogadja. Ha e feltételekkel nem ért egyet, kérjük, ne nyissa meg weboldalainkat.

Az Internet biztonsága - Felelősség

Az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár (a továbbiakban: Egészségpénztár) weboldalait Ön kizárólag saját felelősségére használhatja. Az interneten továbbított üzenet tartalmához illetéktelen személyek hozzáférhetnek, tartalma módosulhat, vagy elveszhet. Az Egészségpénztár nem felel azon költségekért, károkért, veszteségekért, amelyek a weboldalak bármelyikének használatával összefüggésben keletkeznek, ide értve a használatra képtelen állapotot, az üzemzavart, az illetéktelen megváltoztatást, az információ elveszését, módosulását, az információtovábbítás esetleges késedelmét, vonal- vagy rendszerhibát is.

Az Egészségpénztár web-oldalain elhelyezett adatok, információk kizárólag tájékoztató jellegűek, pontosságukért, teljességükért az Egészségpénztár nem vállal felelősséget, az általa nyújtott szolgáltatások hatályos feltételeit az Egészségpénztár ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben elhelyezett szabályzatai listái tartalmazzák

Szerzői jog

Az Egészségpénztár weboldalain elhelyezett minden szöveg, ábra, letölthető dokumentum, információ, egyéb tartalom, ide értve azok elrendezését, megjelenési formáját is, szerzői jogi és védjegyoltalom alatt áll, amelyeket kizárólag az Egészségpénztár előzetes írásbeli hozzájárulásával lehet bármilyen formában felhasználni, a személyes használatot meghaladó mértékben vagy célból.